Website của những bác sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1977
(do VƠ KHÔI BỬU thực hiện)

Trang chủ

Lễ cầu nguyện cho GS. Hoàng Tiến Bảo được cử hành tại TPHCM
do Linh mục Hồng Y Phạm Minh Mẫn chủ lễ và 100 Bác sĩ đă đến dự lúc 17g ngày 26/01/2008

 

Trang chủ