Cầu nối của cựu sinh viên y khoa Sài G̣n - Thành phố Hồ Chí Minh  khóa 1971-1977
(bao gồm các bác sĩ đa khoa tốt nghiệp năm 1977)
(do VƠ KHÔI BỬU thực hiện)
Từ ngày 5-12-2014, cổng thông tin của chúng ta chính thức là:    y7177.com
https://facebook.com/y7177

 

 

Tin tổng hợp về Covid-19

 

KẾ HOẠCH

HỘI NGỘ MÙA XUÂN CANH TƯ 2020 TẠI VŨNG TÀU: 
 

VỀ HỘI NGỘ VŨNG TÀU của Y7177:

* Khách sạn và nhà xe đă hoàn tiền đặt cọc (100%)

* Hội ngộ Vũng Tàu sẽ được tổ chức vào tháng giêng âm lich năm tới (thứ bảy và chủ nhật sau rằm tháng giêng).

* Bạn nào muốn rút lại tiền ứng trước, hăy liên hệ với Hồng Vân

* Bạn nào muốn giữ lại tiền cho hội ngộ năm sau th́ không cần làm ǵ cả. Số tiền của các bạn sẽ được Hồng Vân gởi tiết kiệm.

 

HỘI NGỘ NĂM 2020: sẽ được tổ chức vào một chủ nhât tại TpHCM sau khi hết dịch Covid-19

***

 

Xin chia buồn cùng gia đ́nh bạn NGUYỄN MINH TÂM

Cụ thân sinh của bạn Nguyễn Minh Tâm đă qua đời vào ngày 30 April 2020 v́ CoVid-19

 

 

 

2020

2020
 * 2020-01-18:  Họp mặt tại nhà NGUYỄN QUƯ HÙNG (Calfornia) ngày 12-1-2020

 

 

Tin năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
Lời phi lộ    Ban liên lạc      
Cách đóng tiền quỹ       Nhắn tin        Thư trao đổi   Việt Nam
Kho sách y dược
  Cập nhật y khoa liên tục   Bản tin y dược trực tuyến  
Toàn văn một số sách và bài báo y dược  Thuốc   Khác
Website của cựu sinh viên Y khoa Đại Học Đường Sài G̣n và khoa Y Trường Đại Học Y Dược TpHCM

*** Từ ngày 13-6-2013, website của lớp chỉ cập nhật khi có tin nội bộ mới.
Trên https://facebook.com/y7177  có thêm những thông tin khác, cập nhật thường xuyên.   CÁCH TẠO FACEBOOK 

TỪ NGÀY 1-3-2017 Khôi Bửu không gửi email đến hàng loạt các bạn.

    Mời các bạn hàng ngày vào  http://y7177.com  và  https://facebook.com/y7177  để xem tin tức và các bài viết mới.

   Khi gửi email cho Vơ Khôi Bửu th́ các bạn nhớ gửi cùng lúc tới 2 địa chỉ  bs77dk@gmail.com, y7177sg@yahoo.com

Tin tổng hợp về Covid-19

   
      
Lời phi lộ    Ban liên lạc       Cách đóng tiền quỹ       Nhắn tin        Thư trao đổi   Việt Nam
Kho sách y dược
  Cập nhật y khoa liên tục   Bản tin y dược trực tuyến  
Toàn văn một số sách và bài báo y dược  Thuốc   Khác
Website của cựu sinh viên Y khoa Đại Học Đường Sài G̣n và khoa Y Trường Đại Học Y Dược TpHCM

*** Từ ngày 13-6-2013, website của lớp chỉ cập nhật khi có tin nội bộ mới.
Trên https://facebook.com/y7177  có thêm những thông tin khác, cập nhật thường xuyên.   CÁCH TẠO FACEBOOK 

TỪ NGÀY 1-3-2017 Khôi Bửu không gửi email đến hàng loạt các bạn.

    Mời các bạn hàng ngày vào  http://y7177.com  và  https://facebook.com/y7177  để xem tin tức và các bài viết mới.

   Khi gửi email cho Vơ Khôi Bửu th́ các bạn nhớ gửi cùng lúc tới 2 địa chỉ  bs77dk@gmail.com, y7177sg@yahoo.com

Tin tổng hợp về Covid-19

   
      
Lời phi lộ    Ban liên lạc       Cách đóng tiền quỹ       Nhắn tin        Thư trao đổi   Việt Nam
Kho sách y dược
  Cập nhật y khoa liên tục   Bản tin y dược trực tuyến  
Toàn văn một số sách và bài báo y dược  Thuốc   Khác
Website của cựu sinh viên Y khoa Đại Học Đường Sài G̣n và khoa Y Trường Đại Học Y Dược TpHCM

*** Từ ngày 13-6-2013, website của lớp chỉ cập nhật khi có tin nội bộ mới.
Trên https://facebook.com/y7177  có thêm những thông tin khác, cập nhật thường xuyên.   CÁCH TẠO FACEBOOK 

TỪ NGÀY 1-3-2017 Khôi Bửu không gửi email đến hàng loạt các bạn.

    Mời các bạn hàng ngày vào  http://y7177.com  và  https://facebook.com/y7177  để xem tin tức và các bài viết mới.

   Khi gửi email cho Vơ Khôi Bửu th́ các bạn nhớ gửi cùng lúc tới 2 địa chỉ  bs77dk@gmail.com, y7177sg@yahoo.com

Tin tổng hợp về Covid-19

 

   
      
Lời phi lộ    Ban liên lạc       Cách đóng tiền quỹ       Nhắn tin        Thư trao đổi   Việt Nam
Kho sách y dược
  Cập nhật y khoa liên tục   Bản tin y dược trực tuyến  
Toàn văn một số sách và bài báo y dược  Thuốc   Khác
Website của cựu sinh viên Y khoa Đại Học Đường Sài G̣n và khoa Y Trường Đại Học Y Dược TpHCM

*** Từ ngày 13-6-2013, website của lớp chỉ cập nhật khi có tin nội bộ mới.
Trên https://facebook.com/y7177  có thêm những thông tin khác, cập nhật thường xuyên.   CÁCH TẠO FACEBOOK 

TỪ NGÀY 1-3-2017 Khôi Bửu không gửi email đến hàng loạt các bạn.

    Mời các bạn hàng ngày vào  http://y7177.com  và  https://facebook.com/y7177  để xem tin tức và các bài viết mới.

   Khi gửi email cho Vơ Khôi Bửu th́ các bạn nhớ gửi cùng lúc tới 2 địa chỉ  bs77dk@gmail.com, y7177sg@yahoo.com

Tin tổng hợp về Covid-19

 

   
      
Lời phi lộ    Ban liên lạc       Cách đóng tiền quỹ       Nhắn tin        Thư trao đổi   Việt Nam
Kho sách y dược
  Cập nhật y khoa liên tục   Bản tin y dược trực tuyến  
Toàn văn một số sách và bài báo y dược  Thuốc   Khác
Website của cựu sinh viên Y khoa Đại Học Đường Sài G̣n và khoa Y Trường Đại Học Y Dược TpHCM

*** Từ ngày 13-6-2013, website của lớp chỉ cập nhật khi có tin nội bộ mới.
Trên https://facebook.com/y7177  có thêm những thông tin khác, cập nhật thường xuyên.   CÁCH TẠO FACEBOOK 

TỪ NGÀY 1-3-2017 Khôi Bửu không gửi email đến hàng loạt các bạn.

    Mời các bạn hàng ngày vào  http://y7177.com  và  https://facebook.com/y7177  để xem tin tức và các bài viết mới.

   Khi gửi email cho Vơ Khôi Bửu th́ các bạn nhớ gửi cùng lúc tới 2 địa chỉ  bs77dk@gmail.com, y7177sg@yahoo.com

 

Tin tổng hợp về Covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các mục khác

   
        
Lời phi lộ    Ban liên lạc       
Cách đóng tiền quỹ       Nhắn tin        Thư trao đổi   Việt Nam
Kho sách y dược 
  Cập nhật y khoa liên tục   Bản tin y dược trực tuyến   
Toàn văn một số sách và bài báo y dược  Thuốc   Khác
Website của cựu sinh viên Y khoa Đại Học Đường Sài G̣n và khoa Y Trường Đại Học Y Dược TpHCM