Website của những bc sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thnh phố Hồ Ch Minh năm 1977
(do V KHI BỬU thực hiện)

         

Lin kết

Văn bản php quy

Website của thầy Bi Duy Tm 

Website của NGUYỄN THY ANH
http://vuisongmoingay.blogspot.com/

Website của V KHI BỬU:         http://book.99k.org                                                

        Website của NGUYỄN VĂN BCH:  www.cap-cuu-noi-khoa.synthasite.com
                                                                        www.dieu-tri-noi-khoa.synthasite.com 
        Đo Thị Bp trn Youtube

          Website của NGUYỄN HẠNH:   http://permanente.net/homepage/kaiser/doctor/hanhnguyen/ 
                                                        
 http://www.moituanmotanh.blogspot.com/

        Website của ĐỒNG NGỌC KHANH:  http://vn.360plus.yahoo.com/drnkhanh/

Website của PHẠM DON LUYỆN
                                            
 
   Tuệ v Gic Ngộ      https://bsphamdoan.wordpress.com/
                                                              - Thảo luận về Phật Học https://thaoluantrungbokinh.wordpress.com/
                                                              - Youtube Phạm Don     http://www.youtube.com/user/phamdoan
 

        Website của cc bc sĩ, dược sĩ gốc Việt (c sự tham gia của Nguyễn Vĩ Liệt)  
                                                                        http://www.yduocngaynay.com/

        Website tổng lnh sự Việt Nam tại Sanfrancisco: www.vietnamconsulate-sf.org
          
        Website thủ tục hnh chnh lnh sự: http://lanhsuvietnam.gov.vn/default.aspx

        Thủ tục được giữ quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam ở nước ngoi
       

        1024 Videobooks:     http://www.youtube.com/user/CCProse#g/u  

                                        Link rt gọn: http://www.8goc.com/vbook

        http://hinhanhhoc.com/

         
        Bộ Y tế
        Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Cc Cng Ty chuyn sản xuất Thuốc Ty trn thế giới ( pharmaceutical manufacturers in the world ) :
Cng Ty Trang Web
Pfizer-Wyeth ( Mỹ ) : 75 Tỷ USD http://www.pfizer.com
Merck & Co.- Schering-Plough ( Mỹ ) : 47 Tỷ USD http://www.merck.com
Hoffmann-La Roche-Genentech ( Thụy Sĩ ) : 43,10 Tỷ USD http://www.roche.com
Novartis ( Thụy Sĩ ) : 41,50 Tỷ USD http://www.novartis.com
Sanofi-Aventis ( Php ) : 34,90 Tỷ USD http://www.sanofi-aventis.com
GlaxoSmithKline ( Anh ) : 33,60 Tỷ USD http://www.gsk.com
AstraZeneca ( Anh ) : 31,60 Tỷ USD http://www.astrazeneca.com
Abbott ( Mỹ ) : 29,50 Tỷ USD http://www.abbott.com
Johnson & Johnson ( Mỹ ) : 24,60 Tỷ USD http://www.jnj.com
Bristol-Myers-Squibb ( Mỹ ) : 20,60 Tỷ USD http://www.bms.com
Eli Lilly ( Mỹ ) : 18,63 Tỷ USD http://www.lilly.com
Amgen ( Mỹ ) : 14,77 Tỷ USD http://www.amgen.com
Bayer ( Đức ) : 14,10 Tỷ USD http://www.bayer.com
Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals ( Đức ) : 10,95 Tỷ USD http://www.boehringer-ingelheim.com
JPMA ( Nhật Bản ) http://www.jpma.or.jp/english
SRS ( Ấn Độ ) http://www.srspharma.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc Cng Ty trn thế giới chuyn cung cấp cc my mc thiết bị y khoa v nha khoa cho cc Bệnh Viện v cc phng khm bệnh ( Medical - Dental equipment manufacturers ) :
Cng Ty Trang Web
GE Healthcare ( Mỹ ) - My mc thiết bị Y khoa - Medical equipment http://www.gehealthcare.com
Toshiba Healthcare ( Nhật ) - My mc thiết bị Y khoa - Medical equipment http://www.medical.toshiba.com
Siemens Healthcare ( Đức ) - My mc thiết bị Y khoa - Medical equipment https://www.swe.siemens.com/france/web/fr/med/services
Firmafrance Healthcare ( Php ) - My mc thiết bị Y khoa - Medical equipment http://www.firmafrance.com
Philips Healthcare ( Ha Lan ) - My mc thiết bị Y khoa - Medical equipment http://www.healthcare.philips.com/us_en
Dremed ( Mỹ ) - My mc thiết bị Y khoa - Medical equipment http://www.dremed.com
Chinamedicalproduct Healthcare ( Trung Quốc ) - My mc thiết bị Y khoa - Medical equipment http://www.chinamedicalproduct.com
Kab dental ( Mỹ ) - My mc thiết bị Nha khoa - Dental equipment http://www.kabdental.com
Eti-dental ( Chu u ) - My mc thiết bị Nha khoa - Dental equipment http://www.eti-dental.eu
Heka-dental ( Đan Mạch ) - My mc thiết bị Nha khoa - Dental equipment http://www.heka-dental.com
Foshan Anle Medical ( Trung Quốc ) - My mc thiết bị Nha khoa - Dental equipment http://anle.cn
Suntem ( Trung Quốc ) - My mc thiết bị Nha khoa - Dental equipment http://www.suntem.cn