Trang chủ Nhắn tin

* Cảm ơn bạn Trần Đức Vượng (CHLB Đức) đă gửi lời thăm các bạn dự hợp mặt (qua lời chuyển của Phạm Đức Kiêm và vợ là Phạm Bích Tuyết). Mong bạn Vượng gửi thông tin (địa chỉ, số điện thoại, photos về bs77dk@gmail.com )

* Có bạn nào biết thông tin của các bạn: Lê Thị Hường?

* Bạn Nguyễn Ngọc Chi vui ḷng cho biết địa chỉ email.
 

* GS Trương Văn Ngọc (0918.046.708 hay 3824.3211, 90G Vơ thị Sáu, TPHCM) trông tin của các nha sĩ từng học thầy ấy.