Trang chủ

Phan Văn Lai ngày 26-7-2010 tại  Q12, TP. Hồ Chí Minh. Chân phải của bạn Lai liệt cứng ở tư thế duỗi, tay phải liệt cứng ở tư thế gập. Tay chân trái cử động được. Ngồi trên xe lăn vững hơn. Bạn Lai nói nhiều nhưng không rơ từ. Lai gửi lời cảm ơn các bạn đă gửi tiền giúp Lai, và rất mong sớm phục hồi để đi họp lớp.

Trang chủ