Website của cựu sinh vin y khoa Si Gn - Thnh phố Hồ Ch Minh  kha 1971-1977
(do V KHI BỬU thực hiện)
 

Trang chủ

Tin BSĐK

 Danh sch

 Hnh

Websites khc 

Tin y dược

Bi viết

Cm ơn

Lin hệ 

Video

Lin kết
cc kha khc

Quỹ lớp

1-1-2011. Trong buổi họp đầu năm 2011, cc bạn đ thống nhất thnh lập một quỹ lớp để dng vo việc thăm viếng khi cc gia đnh cc bạn trong lớp c người qua đời

v dng vo việc thng tin lin lạc trong lớp. Cc bạn hy đng gp với số tiền ty .

Cc bạn xem cch đng tiền tại đy.

 

Tnh đến 5-3-2019:  141.297.251 đ  

 
    * 1 sổ tiết kiệm 12 thng: 77.534.412 đ tnh đến ngy 5-3-2019  đứng tn Nguyễn Văn Thng tại Vietinbank 

    * 1 sổ tiết kiệm 6 thng:  16.000.000 đ tnh đến ngy 14-3-2019  đứng tn Đo Thị Hồng Vn tại Vietinbank 

    * 1 sổ tiết kiệm 6 thng:  47.762.839 đ tnh đến ngy 14-3-2019  đứng tn Đo Thị Hồng Vn tại Sacombank 

 

 

1-11-2019 đ chuyển cho bạn ĐƯỜNG THỊ LOAN:


* 2000.000 đ của bạn NGUYỄN THỊ NGỌC TRM

* 2000.000 đ của bạn NGUYỄN XUN BCH HUYN

* 2000.000 đ của bạn NGUYỄN THỊ NGỌC TRM

* 2000.000 đ của bạn NGUYỄN XUN BCH HUYN

*
2000.000 đ của 2 bạn ĐỖ ĐẠI HẢI & ĐO THỊ HỒNG VN 

* 5000.000 đ của bạn HUỲNH HỒNG LONG

* 300 đ la Mỹ của hai bạn V THANH SƠN - NGUYỄN THỊ TUỆ

Ngoi ra, đ chi 2000.000 đ tiền thu xe cho Đon cng tc Bạc Liu

 

Ngy

Thu (+)

Chi ()

Hiện c cuối ngy

Ghi ch

06-11-2019

 

+ 5.200.000 đ

* 140.497.251 đ

 

Nguyễn Thị Ngoc Yến gp 5.200.000 đ

30-10-2019

 

2.000.000 đ

* 145.497.251 đ

 

Hỗ trợ tiền xe cho đon đi thăm ĐƯỜNG THỊ LOAN

13-05-2019

 

+ 6.000.000 đ

* 137.297.251 đ

 

NTN Nhung 500.000
LTD Mai 500.000
T A Dũng + L Thị Mỹ Dung 3t
(trong đ c 1 triệu dnh cho website nhưng Khi Bửu đ chuyển vo quỹ tương tế của lớp)
NXB Huyn 2t
(trong đ c 1 triệu dnh cho website nhưng Khi Bửu đ chuyển vo quỹ tương tế của lớp)

03-05-2019

 

10.000.000 đ

* 131.297.251 đ

 

- Tặng NGUYỄN THỊ MỸ QUỲ: 10.000.000 đ

 

03-04-2019

 

2.000.000 đ

* 141.297.251 đ

 

- Viếng đm tang mẹ chồng bạn Nguyễn Xun Bch Huyn: 2.000.000 đ

 

 14-03-2019

+ 2.000.000 đ

143.297.251 đ

 - Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn gp 2.000.000 đ

06-03-2019

 

2.000.000 đ

* 141.297.251 đ

 

- Viếng đm tang thn mẫu bạn Phạm Ngọc Ngươn: 2.000.000 đ

 

05-03-2019

+ 9.679.041 đ

* 143.297.251 đ

 - Tiền li ngn hng của sổ đứng tn Nguyễn Văn Thng tại Vietinbank 

+ 9.679.041 đ

(Vốn + li = 77.534.412 đ tnh đến ngy 5-3-2019

 

11-02-2019

2.000.000 đ

- Viếng đm tang ba vợ bạn Sy Kim Sanh: 2.000.000 đ

10-02-2019

+ 700.000 d

- Tiền thu trong chuyến du lịch 10-2-2019: sau khi trả tiền xe v l x ti xế: cn lại 700.000 đ

10-02-2019

+ 1.000.000 đ

- Nguyễn Thế Thnh gp 1.000.000 đ

10-02-2019

10.000.000 đ

- Thăm bạn Trương Cng Bnh: 10.000.000 đ

10-02-2019

5.000.000 đ

- Thăm bạn Trịnh Anh Dũng: 5.000.000 đ

12-12-2018

5.000.000 đ

- Thăm bạn  Sy Kim Sanh: 5.000.000 đ

15-09-2018

 

+  14.120.000 đ


137.
908.500 đ

 


- Ng Thị Ngọc Nhung: 500.000 đ

- Trịnh Anh Dũng + L Thị Mỹ Dung: 2.000.000 đ

- Nguyễn Thanh Minh: 500.000 đ

- Phng Đức Thắng: 1.000.000 đ

- Vũ Thị Tuyết Trinh: 500.000 đ

- Vũ Thị Đỏ: 500.000 đ

- Nguyễn Học Triết: 500.000 đ

- L Tấn Đức: 500.000 đ

- Nguyễn Đức Hng: 500.000 đ

- Đổi 100 đ la = 2.270.000 đ

- Tiệc 15-9-2018 cn dư: 5.350 đ
 
 

09-09-2018

 

+  1.500.000 đ


123
.788.500 đ + 100 USD 

 

* Sy Kim Sanh: 500.000 đ

* Phan Ha: 500.000 đ

* Nguyễn Xun Bch Huyn: 500.000 đ

06-09-2018

 

+ 100 USD


122
.288.500 đ  + 100 USD

 

* Một bạn nữ ở California: 100 USD

22-07-2018

 

+ 1.000.000 đ


122
.288.500 đ

 

* L Thu Nguyệt: 1.000.000 đ

02-06-2018

 

+ 1.000.000 đ


121
.288.500 đ

 

* Đồng Ngọc Khanh: 1.000.000 đ

06-03-2018

 

+ 2.000.000 đ


120
.288.500 đ

 

* Nguyễn Thị Ngọc Trm: 1.000.000 đ
* Nguyễn Chnh Đức: 1.000.000 đ

05-03-2018

 

+ 1.000.000 đ


118
.288.500 đ

 

* Nguyễn B Nghin: 1.000.000 đ

05-03-2018

 

+ 2.000.000 đ


117
.288.500 đ

 

* Nguyễn Văn Hữu: 2.000.000 đ

04-03-2018

 

+ 8.000.000 đ

115.288.500 đ

 

* Hong Hoa Hải: 1.000.000 đ
* Phạm Ngọc Ngươn: 2.000.000 đ
* Nguyễn Quang Vinh: 1.000.000 đ
* Nguyễn Xun Bch Huyn: 1.000.000 đ
* L Thị Long Chu: 1.000.000 đ
* Phạm Minh Bửu: 1.000.000 đ
* L Thị Minh Đức: 500.000 đ
* Phạm Văn Thắng: 500.000 đ

24-02-2018

+ 11.935.000 đ

 

107.288.500 đ

Sung 11.935.000 đ tiền dư sau chuyến du xun v hội ngộ tại Đ Lạt (23-25/02/2018)

24-02-2018

 

5.000.000 đ

95.353.500 đ

Chuyển 5 triệu sang quỹ duy tr website

24-02-2018

+ 17.000.000 đ

110.353.500 đ

Nguyễn Văn Cảnh gp 1 triệu đồng,

Phng Đức Thắng gp 1 triệu đồng,

Nguyễn Hạnh gp 2 triệu đồng,

Trịnh Anh Dũng & L Thị Mỹ Dung gp 2 triệu đồng,

Lm Tấn Nghĩa & Đinh Thị Như Ngọc gp 2 triệu đồng,

Vũ Thị Đỏ gp 1 triệu đồng,

L Văn Hưởng & Nguyễn Thị Thanh Minh gp 5 triệu đồng,

Bi Văn Hiệp gp 1 triệu đồng,

Nguyễn Thanh Minh & L Anh Phương gp 2 triệu đồng,

08-02-2018

5.000.000 đ

93.353.500 đ

5.000.000 đ tặng Nguyễn Hữu Nghi (1952) chữa bệnh (8-2-2018)

13-12-2017

+ 6.000.000 đ

98.353.500 đ

Huỳnh Thị Kim Chi chuyển vo ti khoản của Đo Thị Hồng Vn
Nguyễn Vĩnh Thống + Nguyễn An Trinh gp 2 triệu đồng
Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn
gp 2 triệu đồng

02-12-2017

5.000.000 đ

92.353.500 đ

5.000.000 đ tặng Phan Huy Quang chữa bệnh (2-12-2017)

10-9-2017

+ 600.000 đ

97.353.500 đ

600.000 đ tiền cn thừa sau khi cc bạn gp mua qu tặng L Thu Nguyệt (10-9-2017)

10-9-2017

+2.000.000 đ

 

96.753.500 đ

Trịnh Anh Dũng v L Thị Mỹ Dung gp 2 triệu đồng (10-9-2017)

10-8-2017

+ 82.000 đ

94.753.500 đ

Li tiết kiệm: 82.000 đ

02-8-2017

3.500.000 đ

94.671.500 đ

3.500.000 đ phng viếng mẹ của L Thu Nguyệt (6-8-2017)

06-8-2017

5.000.000 đ

98.171.500 đ

5.000.000 đ tặng Nguyễn Thanh Minh (6-8-2017)

02-8-2017

  9.700.000 đ

103.171.500 đ

 

9.700.000 đ: vng hoa v phng viếng Nguyễn Tiến Điệp (2-8-2017) 

27-6-2017

+ 602.500 đ

112.871.500 đ

  Li tiết kiệm: 602.500 đ

27-6-2017

+ 500.000 đ

112.269.000 đ

  Phan Ha gp ngy 27-6-2017

25-6-2017

10.000.000 đ

111.769.000 đ

 Tặng Nguyễn Thanh Minh (bị ung thư vm hầu)  10 triệu đồng.

20-5-2017

121.769.000 đ

 đổi 100 đ la c được 1.678.000 đ (20-5-2017)

21-4-2017

+ 2.866.000 đ

120.091.000 đ
+ 100 đ la c

 Tất ton ATM 2.866.000 đ (21-4-2017)

12-2-2017

+ 500.000 đ

117.225.000 đ
+ 100 đ la c

 + Sy Kim Sanh gp 500.000 đ (12-2-2017)

7-2-2017

+ 2.024.297 đ

116.725.000 đ
+ 100 đ la c

 + Bi Trọng Khang gp 2.024.297 đ (7-2-2017)

6-2-2017

+ 800.000 đ

114.701.000 đ
+ 100 đ la c

+ 800.000 đ chi họp mặt đầu năm (5-2-2017) cn dư

5-2-2017

+ 1.500.000 đ

113.901.000 đ
+ 100 đ la c

500.000 đ do Phan Ha gp (5-2-2017) + 1.000.000 đ do Nguyễn B Nghin gp (5-2-2017)

4-2-2017

 

+ 2.000.000 đ

 

112.401.000 đ
+ 100 đ la c

Nguyễn Huyền Trinh gp 2 triệu đồng (qua Vietinbank) ngy 4-2-2017

26-1-2017

+ 100 đ la c

110.401.000 đ
+ 100 đ la c

100 đ la c do Huỳnh Hồng Long gp ngy 26-1-2017

9-1-2017

+ 2.000.000 đ

110.401.000 đ

L Thu Nguyệt gp 2 triệu đồng (9-1-2017)

1-1-2017

+ 21.816.000 đ

108.401.000 đ

+ L Thanh Hong: 1 triệu đồng

+ Nguyễn Đức Hng: 1 triệu đồng

+ L Thị Long Chu: 1 triệu đồng

+ Trần Cng Mười: 1 triệu đồng

+ Nguyễn Ngọc Diệp: 2 triệu đồng

+ Nguyễn Thị Ngọc Trm: 1 triệu đồng

+ Phng Đức Thắng: 1 triệu đồng

+ Nguyễn Thanh Minh: 2 triệu đồng

+ Nguyễn Thế Thnh: 2 triệu đồng

+ Nguyễn Thị Thanh Hoa: 1,5 triệu đồng

+ Đồng Ngọc Khanh: 1 triệu đồng

+ Điền Ha Lễ: 1 triệu đồng

Trương Quang Phong-Nguyễn Thị L Minh:

                                     300 USD (1-1-2017)

 

Ngy

Thu (+), Chi ()

Tồn

Ghi ch

14 -11- 2010

400.000 đ

- 400.000 đ

Vng hoa viếng nhạc mẫu của bạn L Thanh Hong ở Đ Lạt

26-12- 2010

500.000 đ

- 900.000 đ

Vng hoa viếng bạn Bi Văn Ninh

1-1-2011

 + 2.000.000 đ

 

1.100.000 đ

Tiền dư sau khi thanh ton tiền ăn uống (trong số tiền gp 300.000 đ/người)

1-1-2011

 + 400.000 đ 

1.500.000 đ

Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn gp

9-1-2011

 + 100 USD 

1.500.000 đ
+ 100 USD

Phan Tuyết Mai gp 100 USD # 2.200.000 đ

31-1-2011

 + 500.000 đ

2.500.000 đ
+ 100 USD

 Nguyễn Khắc Dụng gp 500.000 đ

31-1-2011

 + 500.000 đ

 Phan Ha 500.000 đ

22-2-2011

 + 8.800.000 đ

13.500.000 đ

 Một bạn nữ ở California gp 400 USD # 8.800.000 đ

24-2-2011

 + 2.180.000 đ

15.680.000 đ

 Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung ở c gp 100 đ la c # 2.180.000 đ

11-3-2011

350.000 đ

15.330.000 đ

Mua vng hoa viếng thn mẫu bạn Vũ Thị Đỏ

18-3-2011

 + 134.150 đ

15.464.150 đ

Li tiết kiệm

27-3-2011

 + 54.100 đ

15.518.274 đ

Li tiết kiệm 9 ngy

27-3-2011

 + 400.000 đ 400.000 đ

15.518.274 đ

Bi Văn Hiệp gp 400.000 đ mua vng hoa viếng GS V Thnh Phụng

30-3-2011

 + 2.100.000 đ

17.618.274 đ

V Thanh Sơn + Nguyễn Thị Tuệ gp 100 USD (# 2.100.000 đ) vo quỹ lớp

10-4-2011

 + 75.367 đ

17.693.600 đ

17.693.641 đ quy trn thnh  17.693.600 đ

10-4-2011

 + 1.709.000 đ

21.402.600 đ

Tiền cn lại sau khi du hnh TPHCM-C Mau (do 16 bạn gp 1.300.000 đ/người, sau khi chi cc khoản, cn lại 1.709.000 đ)
(Ghi ch: nước dừa tươi tại hồ Trc Giang Bến Tre do Trương Hữu Nhn v Trần Thị Huỳnh Lan đi, bữa cơm trưa ngy 8-4-2011 tại Tr Vinh do L Văn Hưởng v Nguyễn Thị Thanh Minh đi, bữa tối ngy 9-4-2011 do cc học tr cũ ở C Mau của Điền Ha Lễ trả tiền, bữa trưa ngy 10-4-2011 tại Sc Trăng do Đo Thiện Khim, vợ chồng V Ti Thuận v 4 người bạn của V Ti Thuận trả tiền).

10-4-2011

350.000 đ

21.052.600 đ

Mua vng hoa viếng thn mẫu bạn Nguyễn Thanh Vn (6-4-2011)

10-4-2011

 + 102.700 đ

21.155.200 đ

Li tiết kiệm: 102.700 đ

1-6-2011

 + 501.800 đ 

21.657.000 đ

Li tiết kiệm: 501.800 đ

1-6-2011

 

18.052.600 đ

Thăm bệnh Nguyễn Tiến Điệp 3 triệu đồng

14-6-2011

 + 91.200 đ 

18.143.800 đ

Li tiết kiệm: 102.700 đ

14-6-2011

 

100 USD +18.143.800 đ

Bi Thiện Triệu gp 100 USD

15-6-2011

 

100 USD + 100 AUD +18.143.800 đ

Huỳnh Hồng Long gp 100 AUD

22-6-2011

 + 49.400 đ 

22.408.000 đ

18.143.800 đ + Li tiết kiệm: 49.400 đ + 2.052.000 đ (=100 USD) + 2.157.800 đ (=100 AUD)

6-7-2011

 + 122.000 đ 

22.530.000 đ

Li tiết kiệm: 122.000 đ

6-7-2011

 + 100 USD

 

100 USD+ 22.530.000 đ

Bạn M. ở Mỹ gp 100 USD.

10-7-2011

 + 200 USD

 

300 USD+ 22.530.000 đ

Bạn Phạm Văn Hng ở Mỹ gp 200 USD.

22-8-2011

 + 376.800 đ

 

29.161.800 đ

Đổi 300 USA được 6.255.000 đ- Li tiết kiệm: 376.800 đ

6-10-2011

 + 510.300 đ

 

29.672.100 đ

Li tiết kiệm: 510.300 đ

27-10-2011

 + 100 đ la Canada

 

29.672.100 đ + 100 đ la Canada

Bạn Nguyễn Tăng Tri gửi về

1-11-2011

 + 1.057.700 đ

 

30.729.800 đ + 100 đ la Canada

Li tiết kiệm: 57.700 đ + Bạn Nguyễn Thế Thnh gp 1 triệu đồng  

13-11-2011

 + 143.400 đ

 

32.963.200 đ 

Li tiết kiệm: 143.400 đ + Đổi 100 đ la Canada được 2.090.000 đ

14-12-2011

 + 397.400 đ

 

33.336.600 đ

Li tiết kiệm: 397.400 đ

14-12-2011

 

900.000 đ

32.446.600 đ

Phng điếu v vng hoa viếng Nguyễn Xun Hoan.

16-12-2011

  + 64.000 đ

 

34.638.600 đ

Bạn Trịnh Quốc Hng gửi 50 USD
(đ phng điếu bạn Hoan: 1 triệu đồng)

16-12-2011

 + 2.128.000 đ

 

Hai bạn V Thanh Sơn &Nguyễn Thị Tuệ ở Mỹ gp 100 USD.

21-12-2011

 

350.000 đ

34.278.600 đ

Vng hoa viếng mẹ Nguyễn Xun Bch Huyn

30-12-2011

 + 500.000 đ

34.778.600 đ

Bạn Bi Văn Hiệp gp 500.000 đ

30-12-2011

 + 120.000 đ

34.898.600 đ

Li tiết kiệm: 120.000 đ

1-1-2012

 + 2.000.000 đ

36.898.600 đ

L Thu Nguyệt (New Zealand) gp 2.000.000 đ

1-1-2012

 + 250.000 đ

37.148.600 đ

Trần Cng Mười gp 250.000 đ

1-1-2012

 + 500.000 đ

37.198.600 đ

Hong Hoa Hải gp 500.000 đ

1-1-2012

 + 500.000 đ

37.698.600 đ

Bi Văn Hiệp gp 500.000 đ

8-1-2012

 + 100 USD

37.698.600 đ + 100 USD
= 39.801.600 đ

Hồ Yến Nhi gp 100 USD (2.103.000 đ)

11-1-2012

 + 100 đ la c

41.951.600đ 

Nguyễn Ngọc Chi gp 100 AUD (2.150.000 đ)

11-1-2012

  + 279.900 đ

42.231.500đ 

Li tiết kiệm: 279.900 đ

13-1-2012

  + 2.103.000 đ

44.334.500đ 

Phan Tuyết Mai gp 100 USD (2.103.000 đ)

1-3-2012

 + 810.300 đ

45.144.800 đ

 Li tiết kiệm

1-3-2012

 + 500.000 đ

45.644.800 đ

 Nguyễn Thế Thnh gp 500.000 đ

27-3-2012

 + 428.600 đ 5.000.000 đ

41.173.400 đ

 Li tiết kiệm: 428.600 đ. Tặng Nguyễn Thanh Thuận: 5.000.000 đ

10-4-2012

 + 208.200 đ 

41.381.600 đ

 Li tiết kiệm: 208.200 đ.

10-4-2012

 + 100 đ la c 

41.629.900 đ
+
100 đ la c

 Huỳnh Hồng Long (c) gp 100 đ la c

28-4-2012

 + 248.300 đ 500.000 đ

41.378.200 đ
+
100 đ la c

 Vng hoa viếng thn phụ bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến.
Li tiết kiệm: 248.300 đ

13-5-2012

 + 2.150.800 đ 

45.629.000 đ

Đổi 100 đ la c được 2.100.000 đ
L Trung Nhn gp 2.000.000 đ
Li tiết kiệm: 150.800 đ

27-6-2012

 + 513.600 đ  + 2.087.000 đ

 

48.229.300 đ

Li tiết kiệm: 513.300 đ
Trương Quang Phong v Nguyễn Thị L Minh gửi về 100 USD # 2.087.000 đ

13-7-2012

 + 10.000.000 + 1.900 USD

 

98.049.300 đ

Li tiết kiệm:  205.000 đ
L Đức Trường Sinh+Nguyễn Thị Xun T: 100 USD # 2.085.000 đ
Nguyễn Văn Hữu: 10 triệu đồng
Tập thể cc bạn dự họp mặt tại California: 1.800 USD # 37.530.000 đ

13-8-2012

 + 500.000  + 760.000

 

99.306.300 đ

Đỗ Minh gp 500.000 đ (11-8-2013)
Li tiết kiệm: 760.000 đ

13-8-2012

+ 769.600 đ 5.000.000 đ

95.075.900 đ

Nguyễn Văn Thng tặng 5 triệu đồng cho Nguyễn Thanh Thuận  (ngy 31-8-2012).
Li tiết kiệm: 769.600 đ

13-10-2012

+ 713.100 đ 450.000 đ

95.339.000 đ

Mua vng hoa viếng thn phụ Đặng Thị Thy Nhin
(ngy 28-9-2012): 450.000 đ
Li tiết kiệm: 713.100 đ

29-10-2012

+ 381.400 đ 6.600.000 đ

83.320.400 đ

Chuyển sang quỹ duy tr website (theo thư ngy 5-10-2012 của L Đức Trường Sinh: trch 300 USD trong số 1.800 USD gửi về ngy 13-7-2012): 6.600.000 đ
Li tiết kiệm: 381.400 đ

29-10-2012. Nguyễn Văn Thng v V Khi Bửu đ gửi tiết kiệm 75 triệu đồng (li suất: 12%/năm), trch ring 6.600.000 đ để chuyển cho bạn Đường Thị Loan, số tiền cn lại gửi vo ti khoản thanh ton (ATM): 8.320.000 đ (li suất: 2%/năm).

18-11-2012

+ 100 USD

83.320.400 đ

+ 100 USD

Đo Thị Bp gp 100 USD

22-11-2012

+ 100 USD

83.320.400 đ

+ 200 USD

Bi Thiện Triệu gp 100 USD

07-12-2012

+ 100 USD

83.320.400 đ

+ 300 USD

Hai bạn V Thanh Sơn &Nguyễn Thị Tuệ ở Mỹ gp 100 USD.

14-12-2012

+ 100 USD

83.320.400 đ

+ 400 USD

Bạn Phan Tuyết Mai ở Mỹ gp 100 USD.

14-12-2012

+ 100 USD

83.320.400 đ
+ 400 USD
+ 100 AUD

Một bạn gp 100 đ la c.

2-1-2013

870.000 đ

83.320.400 đ

+ 9.603.300 đ

Đổi: 400 USD được: 8.320.000 đ 
Đổi: 100 AUD được: 2.153.300 đ 
Thanh ton:
tiền tạm ứng mua vng hoa viếng thn phụ Sophia: 570.000 đ, v 300.000 đ thay Đo Thị Bp viếng Nguyễn Xun Hoan (12-2011).

5-1-2013

+ 500.000 đ

83.320.400 đ

+ 10.103.300 đ

Nguyễn Thanh Minh gp 500.000 đ (5-1-2013).

6-1-2013

+ 7.500.000 đ

83.320.400 đ

+ 18.103.300 đ

Nguyễn Thế Thnh gp 1.000.000 đ (6-1-2013)

Nguyễn Ngọc Trm v Trần Sophia gp 1.000.000 đ (6-1-2013)

Tiền cn lại sau khi thanh ton cc khoản chi buổi họp mặt: 5.500.000 đ (58 bạn gp 24.100.000 đ, đ chi: 18.200.000đ).

3-3-2013

 

+ 500.000 đ

500.000 đ

83.320.400 đ

+ 18.103.300 đ

Phan Ha gp 500.000 đ (6-1-2013)

Thanh ton tiền tạm ứng 500.000 đ phng viếng bố vợ Triết

14-8-2013

 

+ 200 USD

83.320.400 đ

+ 18.103.300 đ

+ 200 USD

 

Một bạn gp 200 USD

20-8-2013

 

 

83.320.400 đ

+ 18.000.000 đ

+ 3.823.300 đ

# 105 triệu

 

V Khi Bửu tạm cất giữ 3.823.300 đ (=  đổi 200 USD được 4.220.000 đ + 103.300 đ - 500.000 đ mua vng hoa viếng thn mẫu bạn Nguyễn Học Triết)

29-10-2013

 

+ 9.000.000 đ 

83.320.400 đ

+ 18.000.000 đ

+ 3.823.300 đ

+ 9.000.000 đ (trong sổ tk)

# 114 triệu

 

Li của sổ tiết kiệm 75 triệu (12%/năm đo hạn):
                                                   9.000.000 đ)
Tồn dư sổ ny l 84 triệu (7%/năm).

29-10-2013

 

+ 9.000.000 đ 

# 114 triệu

 

Sổ tiết kiệm  12 thng: 84 triệu (7%/năm):
Sổ tiết kiệm 1 thng: 18 triệu (chưa kể li): 5%/năm.
ATM:  8.320.000 đ  (1,2/năm)
- Tiền mặt:
3.823.300 đ

28-12-2013

 

500.000 đ 

# 114 triệu

 

Phng viếng ba của bạn Nguyễn Thị Bch Ngọc:
500.000 đ.
- Tiền mặt cn lại: 3.323.300 đ

2-1-201

 

2.000.000 đ 

# 112 triệu

 

Thăm bạn Đặng Thị Thy Nhin:
2.000.000 đ 
- Tiền mặt cn lại: 1.323.300 đ

5-1-2014

 

500.000 đ 

# 111,5 triệu

 

Phng viếng ba của bạn Phạm Ngọc Nguơn:
500.000 đ 
- Tiền mặt cn lại: 823.300 đ

12-1-2014

 

+ 5.200.000 đ 

# 116,7 triệu

 

- Huỳnh Thị Kim Chi: 2.000.000đ
- Phan Ha: 500.000 đ
- Nguyễn Ngọc Diệp: 1.000.000 đ
- Nguyễn Thế Thnh: 1.000.000 đ
- Chung của 40 bạn (tiền dư sau tiệc): 700.000 đ

- Tiền mặt: 6.023.300 đ
                     (= 823.300 đ + 5.200.000 đ)
 

15-1-2014

 

+ 100 đ la c 

# 116,7 triệu
+
100 đ la c 

 

- Bạn Nguyễn Ngọc Chi:  100 đ la c. 
   

20-1-2014

 

 

# 118,5 triệu 

 

-  Đổi 100 đ la c của bạn Nguyễn Ngọc Chi: 1.850.000 đ
- Tiền mặt: 7.873.000 đ (= 6.023.300 + 1.850.000 đ)

21-3-2014

 

 

# 118 triệu 

 

-  Phng viếng thn mẫu của bạn L Thị Thanh Hải: 500.000 đ
- Tiền mặt: 7.373..000 đ

3-6-2014

 

10.000.000 đ  

# 108 triệu 

 

-  Thăm Trần Sophia: 10.000.000 đ
- Tiền mặt: 7.873.000 đ
2.626.700 đ (7.873.000 đ - 10.000.000 đ)

13-7-2014

 

4.250.000 đ  

# 104 triệu 

 

-  Thăm bạn bị ung thư v: 4.250.000 đ  
- Tiền mặt:  6.876.000 đ 
         ( = 2.626.700 đ 4.250.000 đ)

13-7-2014

 

+ 1.000.000 đ  

# 105 triệu 

 

-  Huỳnh Hồng Long gp  1.000.000 đ  
- Tiền mặt:  5.876.000 đ
        (= 6.876.000 đ + 1.000.000 đ )

15-7-2014

 

+ 2.125.000 đ  

# 107 triệu 

 

-  Phan Tuyết Mai gp  100 USD
- Tiền mặt: :   3.751.000 đ 
         
(= 5.876.000 đ + 2.125.000 đ)

14-8-2014

 

680.000 đ  

# 106 triệu 

 

-  Điện hoa chia buồn bạn Trương Hữu Nhn
- Tiền mặt: :  3.071.000 đ 
          (= 3.751.000 đ 680.000 đ)

15-8-2014

 

4.000.000 đ  

# 102 triệu 

 

-  Phng viếng bạn Trương Hữu Nhn
- Tiền mặt: :  7.071.000 đ 
          (= 3.751.000 đ 4.000.000 đ)

18-8-2014

 

+ 6.432.000 đ 

 

# 108,5 triệu 

 

-  Trần Thị Huỳnh Lan & Trương Hữu Nhn gp  5.000.000 đ 
-  Nguyễn Tăng Tri gp  1.432.000 đ 

- Tiền mặt: :  639.000 đ
(=   7.071.000 đ   +  6.432.000 đ 

20-8-2014

 

+ 1.855.000 đ 

 

# 110 triệu 

 

- Li tiết kiệm của sổ tiết kiệm 18.000.000 đ (từ 8-1-2013 đến 20-8-2014): 1.855.000 đ

- Tiền mặt: :  1.216.000 đ
(=   639.000 đ   +  1.855.000 đ 

19-10-2014

 

5.000.000 đ 

 

# 105 triệu 

 

- Thăm bạn Phạm Don Luyện bị bệnh nặng: 5.000.000 đ 

24-10-2014

 

+ 1.000.000 đ 

 

# 106 triệu 

 

- Nguyễn Xun Bch Huyn gp: 1.000.000 đ 

29-10-2014

 

 

 114.025.000 đồng

 

Tất ton cc sổ tiết kiệm, đố chiếu số dư tiền gửi, tiền mặt

29-10-2014

 

 

 108.375.000 đồng

 

- Mua vng hoa viếng Phạm Don Luyện: 650.000 đ 
- Phng điếu Phạm Don Luyện: 5.000.000 đ 

1-11-2014

 

+ 500.000 đ 

 

 108.875.000 đồng

 

- L Thanh Hong gp: 500.000 đ 

2-11-2014

 

+ 2.100.000 đ 

 

 110.975.000 đồng

 

- Cao Văn Hơn gp: 100 USD

4-11-2014

 

+ 6.300.000 đ 

 

 117.275.000 đồng

 

- Phạm Văn Hng gp 300 USD

27-11-2014

 

+ 1.835.000 đ 

 

 119.110.000 đồng

 

- Hai bạn ở nước ngoi gp 1.835.000 đ

2-12-2014

 

+ 1.000.000 đ 

 

 120.110.000 đồng

 

- L Thị Kim Mai gp 500.000 đ
- Ng Thị Ngọc Nhung gp 500.000 đ

2-1-2015

 

+ 500.000 đ 

 

 120.610.000 đồng

 

- Bi Văn Hiệp gp 500.000 đ

4-1-2015

+ 7.100.000 đ 

 

127.710.000 đồng

- L Thanh Hong: 500.000 đồng 
-
Phan Ha: 500.000 đồng

- Hong Hoa Hải: 600.000 đồng

- Nguyễn Thế Thnh: 1 triệu đồng

- Nguyễn Ngọc Diệp: 1 triệu đồng

- Nguyễn Thanh Minh: 1 triệu đồng

- Trần Cng Mười: 1 triệu đồng

- L Văn Hưởng + Nguyễn Thị Thanh Minh: 1,5 triệu đồng

4-1-2015

+ 2.650.000 đ 

130.360.000 đồng

Tiền do cc bạn gp cho ngy họp mặt v du lịch ngy 4-1-2015 cn thừa lại 2.650.000 đ

5-1-2015

650.000 đ  

129.710.000 đồng

Mua sữa thăm Sophia ở BV Chợ Rẫy

8-1-2015

+ 2.000.000 đ 

131.710.000 đồng

- L Thu Nguyệt gp 2.000.000 đ

31-1-2015

+ 1.000.000 đ 

132.710.000 đồng

- Nguyễn Chnh Đức gp 1.000.000 đ

1-2-2015

+ 100 USD 

132.710.000 đồng
+ 100 USD

- Một bạn nữ ở California gp 100 USD

4-2-2015

+ 100 AUD 

132.710.000 đồng
+ 100 USD
+ 100 AUD

- Nguyễn Ngọc Chi gp 100 AUD

8-2-2015

13.000.000 đ

119.710.000 đồng
+ 100 USD
+ 100 AUD

- Chi 3 triệu đồng tiền xe cho đon thay mặt cc bạn trong v ngoi nước đi thăm Sophia v tặng Sophia 10 triệu đồng.

8-2-2015

+ 4.000.000 đ

127.470.000 đồng

- Sophia v Ngọc Trm gp 1 triệu đồng.
- Đỗ Đại Hải - Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu
- Nguyễn An Trinh: 1 triệu
- Đồng Ngọc Khanh: 1 triệu

- Đổi 100 USD được 2.130.000 đ
- Đổi 100 AUD được 1.630.000 đ

10-2-2015

+ 1.000.000 đ

128.470.000 đồng

- Trịnh Anh Dũng + L Thị Mỹ Dung gp 1 triệu đồng.

05-3-2015

 7.880.000 đ

120.590.000 đồng

Chi cho việc phng viếng Trần Sophia (5-3-2015):
- Tiền điếu: 5 triệu đồng.
- Tiền xe: 2.400.000 đồng
- Rửa ảnh, mua khung, mua gi cho bức hnh "KHC BẠN SOPHIA": 480.000 đ

03-4-2015

+ 1.000.000 đ

121.590.000 đồng

- Trần Cng Mười gp 1.000.000 đ

11-4-2015

+ 156.171 đ

121.746.000 đồng

- Li tiết kiệm của sổ 12 thng mở ngy 10-1-2015

25-4-2015

+ 699.601 đ

122.445.601 đồng

- Li tiết kiệm của sổ 18 thng mở ngy 20-8-2014

6-5-2015

 2.700.000 đ

119.745.601 đồng

- Chi cho đm tang thn mẫu Nguyễn Văn Hữu: tiền điếu + vng hoa + tiền xe: 2.700.000đ

6-5-2015

 2.650.000 đ

117.095.601 đồng

- Chi vo ngy 4-6-2015: đm tang thn mẫu Nguyễn Diệu Lin Phương: tiền điếu + vng hoa: 2.650.000đ.

6-5-2015

 2.500.000 đ

114.495.601 đồng

- Thăm Phan Văn Lai tại BV Nhn Dn Gia Định  

6-5-2015

+ 118.000 đ

114.613.601 đồng

- Tiền đi du lịch Bnh Dương cn thừa: 118.000 đ

27-7-2015

+ 258.000 đ

114.871.601 đồng

-  Li tiết kiệm của sổ 18.699.600 = 258.000 đ

27-7-2015

+ 500.000 đ

115.371.601 đồng

- L Thị Minh Đức gp 500.000 đ

5-10-2015

 2.000.000 đ

113.371.601 đồng

- Chi 2.000.000 đ vo ngy 5-10-2015: thăm L Thanh Hong mổ ph đại tuyến tiền liệt.

5-10-2015

+  2.000.000 đ

115.371.601 đồng

- Huỳnh Thị Kim Chi gp 2.000.000 đ vo ngy 15-10-2015

15-10-2015

 4.750.000 đ

110.621.601 đồng

- Chi 4.750.000 đ vo ngy 15-10-2015: phng viếng chồng của  L Thị Long Chu

4-11-2015

 2.550.000 đ

108.071.601 đồng

- Chi 2.550.000 đ vo ngy 4-11-2015: phng viếng thn phụ của  Nguyễn Mạnh Khang 

7-11-2015

 2.570.000 đ

105.501.601 đồng

- Chi 2.570.000 đ vo ngy 7-11-2015: phng viếng thn phụ của  L Trường Giang

7-11-2015

+ 1.000.000 đ

106.501.601 đồng

- L Thanh Hong gp 1.000.000 đ vo ngy 7-11-2015

13-11-2015

+ 322.000 đ

106.823.601 đồng

- Li của sổ tiết kiệm 12.156.171 đồng (đứng tn V Khi Bửu) mở ngy 11-4-2015 ngn hng SCB  (li suất: 5,35%/năm)

13-12-2015

 3.200.000 đ

103.623.601 đồng

- Chi 3.200.000 đ vo ngy 13-12-2015: tiền xe + tiền phng viếng thn phụ của  Ng Thị Ngọc Nhung     

25-12-2015

+ 500.000 đ

104.123.601 đồng

+ 500.000 do Phng Đức Thắng  gp ngy 25-12-2015

10-1-2016

+ 4.000.000 đ

108.123.601 đồng

+ 1.000.000 đ do Trần Cng Mười gp
+ 1.000.000 đ do Nguyễn Thế Thnh gp 
+ 1.000.000 đ do Trịnh Anh Dũng gp
+ 1.000.000 đ do L Thị Mỹ Dung gp
 

11-1-2016

+ 2.242.000 đ

110.365.601 đồng

+ 2.242.000 đ do một bạn nữ ở California gửi ngy 11-1-2016

13-1-2016

+ 5.050.000 đ

115.415.601 đồng

+ 1.000.000 đ do Nguyễn Xun Bch Huyn gp ngy 13-1-2016 

+ 1.050.000 đ do cc bạn gp trn xe khi đi du lịch ngy 10-1-2016 cn dư sau khi chi

+ 500.000 đ do Bi Văn Hiệp gp ngy 10-1-2016

+ 500.000 đ do Trần Thị Huỳnh Lan gp ngy 10-1-2016

+ 1.000.000 đ do L Thị Long Chu gp ngy 10-1-2016

+ 1.000.000 đ do Nguyễn Thanh Minh gp ngy 10-1-2016

1-2-2016

+ 308.000 đ

115.723.600 đồng

 + 308.000 đ (li của sổ 8.957.612 đ gửi 6 thng) (nhập vốn li gửi 13 thng ngy 1-2-2016: 9.265.604 đ, ls 7.85%/năm)

18-2-2016

+ 1.000.000 đ

117.723.600 đồng

 + 1.000.000 đ do Ng Thị Ngọc Nhung gp ngy 18-2-2016  + 1.000.000 đ do Dương Huỳnh Nguyn gp ngy 18-2-2016

18-2-2016

+ 1.000.000 đ

118.723.600 đồng

 + 1.000.000 đ do ĐỖ ĐẠI HẢI v ĐO THỊ HỒNG VN

28-2-2016

10.000.000 đ

108.723.600 đồng

  10.000.000 đ tặng bạn Trịnh Hồng Vn  ngy 28-2-2016

2-3-2016

 + 2.000.000 đ

110.723.600 đồng

 + 2.000.000 đ do L Thu Nguyệt gp ngy 2-3-2016

5-3-2016

 + 6.450.000 đ

117.173.600 đồng
 

  + 4.450.000 đ (= 200 USD) do L ĐỨC TRƯỜNG SINH - NGUYỄN THỊ XUN T  gp ngy 5-3-2016  + 1.000.000 đ do Nguyễn B Nghin gp ngy 5-3-2016 + 1.000.000 đ do Đồng Ngọc Khanh gp ngy 5-3-2016

7-3-2016

 + 1.620.000 đ

118.793.600 đồng
 

+ 1.620.000 đ (= 100 AUD) do HUỲNH HỒNG LONG gp ngy 7-3-2016 

8-3-2016

3.000.000 đ

115.793.600 đồng

3.000.000 đ phng viếng thn mẫu của  L Trường Giang ngy 8-3-2016 (2.400.000 đ + vng hoa 600.000đ)

12-3-2016

2.950.000 đ

112.843.600 đồng

2.950.000 đ phng viếng chồng của  Nguyễn Thị Ngọc Yến ngy 12-3-2016(2.400.000 đ + vng hoa 550.000đ)

12-3-2016

3.300.000  đ

109.543.600 đồng

3.300.000 đ phng viếng mẹ của Đồng Ngọc Khanh ngy 12-3-2016 (2.400.000 đ + vng hoa 550.000đ + tiền xe 350.000đ)

12-6-2016

3.000.000  đ

106.543.600 đồng

3.000.000 đ phng viếng nhạc phụ của  Nguyễn B Nghin  ngy 12-6-2016 (tiền phng điếu + vng hoa)

21-6-2016

10.500.000  đ

96.043.600 đồng

10.500.000 đ phng viếng (tiền phng điếu + tiền xe) PHAN VĂN LAI

11-8-2016

3.000.000  đ

93.043.600 đồng

3.000.000 đ phng viếng thn phụ của Nguyễn Diệu Lin Phương

 1-9-2016

+ 3.000.000  đ

96.043.600 đồng

Một bạn nữ ở TpHCM gp 3 triệu đồng  

 2-10-2016

5.000.000  đ

91.043.600 đồng

5.000.000 đ thăm Trịnh Hồng Vn

 2-11-2016

+ 10.780.371 đ

101.823.971 đồng

Li tiết kiệm sổ 30 triệu gửi ngy 29-10-2014, tất ton ngy 2-11-2016: + 2.925.000 đ;
Li tiết kiệm sổ 60 triệu gửi ngy 29-10-2014: + 7.855.371 đ;

 6-12-2016

10.000.000 đ

91.823.971 đồng

Tặng Nguyễn Tiến Điệp 10.000.000 đ

 

12-12-2016

+ 2.000.000 đ

93.823.971 đồng

Huỳnh Thị Kim Chi gp 2.000.000 đ vo quỹ lớp

 

15-12-2016

+ 2.000.000 đ

95.823.971 đồng

Trần Thị Huỳnh Lan gp 2.000.000 đ vo quỹ lớp

17-12-2016

+ 2.000.000 đ

97.823.971 đồng

Trịnh Anh Dũng & L Thị Mỹ Dung gp 2.000.000 đ  

20-12-2016

+ 2.261.000 đ

100.084.971 đồng

Một bạn nữ ở California gp 100 USD (20-12-2016)

20-12-2016

10.000.000 đ

90.084.971 đồng

 Tặng Trịnh Hồng Vn 10.000.000 đ (20-12-2016)

25-12-2016

+ 6.000.000 đ

96.084.971 đồng

 + Nguyễn Vĩnh Thống & Nguyễn An Trinh gp 1 triệu đồng
 
+ Đỗ Đại Hải & Đo Thị Hồng Vn gp 2 triệu đồng
 
+ Nguyễn Quang Vinh gp 2 triệu đồng (25-12-2016)
 
+ Nguyễn Xun Bch Huyn gp 1 triệu đồng

25-12-2016

10.000.000 đ

86.084.971 đồng

  10.000.000 đ viếng Trịnh Hồng Vn (25-12-2016) 

29-12-2016

+ 1.000.000 đ

87.084.971 đồng

 Nguyễn Chnh Đức gp 1 triệu đồng (29-12-2016)

29-12-2016

10.000.000 đ

87.084.971 đồng

 Nguyễn Chnh Đức gp 1 triệu đồng (29-12-2016)

29-12-2016

+ 500.000 đ

87.084.971 đồng

 Nguyễn Chnh Đức gp 1 triệu đồng (29-12-2016)

29-12-2016

+ 500.000 đ

87.084.971 đồng

 Nguyễn Chnh Đức gp 1 triệu đồng (29-12-2016)

* Ngy 14-12-2017 V khi Bửu đ chuyển 25.071.544 đ cho Đo Thị Hồng Vn qua ti khoản 100867814010   Ngn hng VietinBank, PGD Nancy, chi nhnh 5 TpHCM
 Từ 14-12-2017,  V Khi Bửu khng cn giữ tiền quỹ nữa.

* Tiền mặt: 0 đ [ 5.000.000 đ tặng Phan Huy Quang (2-12-2017) + 600.000 đ tiền cn thừa sau khi cc bạn gp mua qu tặng L Thu Nguyệt (10-9-2017) + Trịnh Anh Dũng v L Thị Mỹ Dung gp 2 triệu đồng (10-9-2017) + 8.684.700 đ: tất ton sổ tiết kiệm 3.500.000 đ phng viếng mẹ của L Thu Nguyệt (6-8-2017) 5.000.000 đ tặng Nguyễn Thanh Minh (6-8-2017) 9.700.000 đ: vng hoa v phng viếng Nguyễn Tiến Điệp (2-8-2017)  + 500.000 đ do Phan Ha gp ngy 27-6-2017 + đổi 100 đ la c được 1.678.000 đ (20-5-2017) + Tất ton ATM 2.866.000 đ (21-4-2017) +Sy Kim Sanh gp 500.000 đ (12-2-2017) + Bi Trọng Khang gp 2.024.297 đ (7-2-2017)  + 800.000 đ chi họp mặt đầu năm (5-2-2017) cn dư + 500.000 đ do Phan Ha gp (5-2-2017) + 1.000.000 đ do Nguyễn B Nghin gp (5-2-2017)  + 100 đ la c do Huỳnh Hồng Long gp ngy 26-1-2017 + L Thu Nguyệt gp 2 triệu đồng (9-1-2017) + L Thanh Hong: 1 triệu đồng + Nguyễn Đức Hng: 1 triệu đồng + L Thị Long Chu: 1 triệu đồng + Trần Cng Mười: 1 triệu đồng + Nguyễn Ngọc Diệp: 2 triệu đồng + Nguyễn Thị Ngọc Trm: 1 triệu đồng + Phng Đức Thắng: 1 triệu đồng + Nguyễn Thanh Minh: 2 triệu đồng + Nguyễn Thế Thnh: 2 triệu đồng + Nguyễn Thị Thanh Hoa: 1,5 triệu đồng + Đồng Ngọc Khanh: 1 triệu đồng + Điền Ha Lễ: 1 triệu đồng +  Trương Quang Phong-Nguyễn Thị L Minh: 300 USD (1-1-2017) + Nguyễn Chnh Đức gp 1 triệu đồng (29-12-2016) 10.000.000 đ viếng Trịnh Hồng Vn (25-12-2016) + Đỗ Đại Hải & Đo Thị Hồng Vn gp 2 triệu đồng (25-12-2016) + Nguyễn Quang Vinh gp 2 triệu đồng (25-12-2016) + Nguyễn Xun Bch Huyn gp 1 triệu đồng (25-12-2016)+ Nguyễn Vĩnh Thống & Nguyễn An Trinh gp 1 triệu đồng (25-12-2016) 10.000.000 đ thăm Trịnh Hồng Vn (20-12-2016) + Một bạn nữ ở California gp 100 USD (20-12-2016) +Trịnh Anh Dũng & L Thị Mỹ Dung gp 2.000.000 đ vo quỹ tương tế của lớp + Trần Thị Huỳnh Lan gp 2.000.000 đ vo quỹ lớp (15-12-2016)+ Huỳnh Thị Kim Chi gp 2.000.000 đ vo quỹ lớp (12-12-2016) tặng Nguyễn Tiến Điệp 10.000.000 đ (6-12-2016) + 2-11-2016: tất ton sổ tiết kiệm 30 triệu năm 2014, sau khi gửi 18 triệu vo SCB, cn lại 14.925.000 đ 5.000.000 đ thăm Trịnh Hồng Vn   + Một bạn nữ ở TpHCM gp 3 triệu đồng vo ngy 1-9-2016 3.000.000 đ phng viếng thn phụ của Nguyễn Diệu Lin Phương 10.500.000 đ phng viếng PHAN VĂN LAI 3.000.000 đ phng viếng nhạc phụ của  Nguyễn B Nghin  ngy 12-3-2016 3.300.000 đ phng viếng mẹ của Đồng Ngọc Khanh ngy 12-6-2016 2.950.000 đ phng viếng chồng của  Nguyễn Thị Ngọc Yến ngy 12-3-2016  3.000.000 đ phng viếng thn mẫu của  L Trường Giang ngy 8-3-2016  + 1.620.000 đ (= 100 AUD) do HUỲNH HỒNG LONG gp ngy 7-3-2016   + 200 USD do L ĐỨC TRƯỜNG SINH - NGUYỄN THỊ XUN T  gp ngy 5-3-2016  + 1.000.000 đ do Nguyễn B Nghin gp ngy 5-3-2016 + 1.000.000 đ do Đồng Ngọc Khanh gp ngy 5-3-2016 + 2.000.000 đ do L Thu Nguyệt gp ngy 2-3-2016 10.000.000 đ tặng bạn Trịnh Hồng Vn  ngy 28-2-2016 + 1.000.000 đ do Đỗ Đại Hải v Đo Thị Hồng Vn gp ngy 28-2-2016  +  1.000.000 đ do Ng Thị Ngọc Nhung gp ngy 18-2-2016  + 1.000.000 đ do Dương Huỳnh Nguyn gp ngy 18-2-2016 10.000.000 đ  gửi tiết kiệm 31 ngy đứng tn V Khi Bửu mở ngy 14-1-2016 tại Ngn hng SCB  vo ngy 14-1-2016 + 1.000.000 đ do Nguyễn Xun Bch Huyn gp ngy 13-1-2016  + 1.050.000 đ do cc bạn gp trn xe khi đi du lịch ngy 10-1-2016 cn dư sau khi chi + 500.000 đ do Bi Văn Hiệp gp ngy 10-1-2016+ 500.000 đ do Trần Thị Huỳnh Lan gp ngy 10-1-2016+ 1.000.000 đ do L Thị Long Chu gp ngy 10-1-2016 + 1.000.000 đ do Nguyễn Thanh Minh gp ngy 10-1-2016 + 2.242.000 đ do một bạn nữ ở California gửi ngy 11-1-2016+ 1.000.000 đ do Trần Cng Mười gp ngy 10-1-2016 + 1.000.000 đ do Nguyễn Thế Thnh gp ngy 10-1-2016 + 1.000.000 đ do Trịnh Anh Dũng gp ngy 10-1-2016 + 1.000.000 đ do L Thị Mỹ Dung gp ngy 10-1-2016 + 500.000 đ do Phng Đức Thắng gp ngy 25-12-2015 3.200.000 đ vo ngy 13-12-2015 (tiền xe + tiền phng viếng thn phụ của  Ng Thị Ngọc Nhung) + 322.000 đ (li tiết kiệm sổ tiết kiệm 12.156.171 đồng)  + 1.000.000 đ  (L Thanh Hong gp vo ngy 7-11-2015)  2.570.000 đ phng viếng thn phụ của  phng viếng thn phụ của L Trường Giang (7-11-2015)  + 1.216.000 đ   5.000.000 đ gip Luyện +  1.000.000 đ của Bch Huyn + 537.400 đ: phần lẻ của lời tiết kiệm 11.000 đ: ph cấp lại m PIN thẻ ATM C-card 5.000.000 đ: Phng điếu Phạm Don Luyện  650.000 đ: Mua vng hoa viếng Phạm Don Luyện + 500.000 đ của L Thanh Hong + 2.100.000 đ của Cao Văn Hơn + 6.300.000 đ của Phạm Văn Hng + 1.835.000 đ của 2 bạn ở nước ngoi + L Thị Kim Mai gp 500.000 đ + Ng Thị Ngọc Nhung gp 500.000 đ + 500.000 đ của Bi Văn Hiệp + L Thanh Hong 500.000 đồng + Phan Ha: 500.000 đồng + Hong Hoa Hải: 600.000 đồng + Nguyễn Thế Thnh: 1 triệu đồng + Nguyễn Ngọc Diệp: 1 triệu đồng + Nguyễn Thanh Minh 1 triệu đồng + Trần Cng Mười: 1 triệu đồng +  L Văn Hưởng & Nguyễn Thị Thanh Minh: 1,5 triệu đồng + Tiền do cc bạn gp cho ngy họp mặt v du lịch ngy 4-1-2015 cn thừa lại 2.650.000 đ 650.000 đ mua sữa thăm Sophia ở BV Chợ Rẫy + L Thu Nguyệt gp 2.000.000 đ + Nguyễn Chnh Đức gp 1.000.000 đ + một bạn nữ ở California gp 100 USD (= 2.130.000 đ) + Nguyễn Ngọc Chi gp 100 AUD (= 1.630.000đ) chi đi thăm Sophia 13 triệu + Sophia v Ngọc Trm gp 1 triệu + Đỗ Đại Hải - Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu +  Nguyễn An Trinh: 1 triệu +  Đồng Ngọc Khanh: 1 triệu + Trịnh Anh Dũng v L Thị Mỹ Dung gp 1 triệu đồng chi vo ngy 5-3-2015 cho việc phng viếng Trần Sophia 7.880.000 đ) +  ngy 10-3-2015 rt bằng thẻ ATM 6.000.000đ + ngy 3-4-2015 rt bằng thẻ ATM 1.000.000đ + Trần Cng Mười gp 1.000.000đ chi vo ngy 6-5-2015: đm tang thn mẫu Nguyễn Văn Hữu: tiền điếu + vng hoa + tiền xe: 2.700.000đ] chi vo ngy 4-6-2015: đm tang thn mẫu Nguyễn Diệu Lin Phương: tiền điếu + vng hoa: 2.650.000đ chi 2.500.000 đ vo ngy 28-6-2015: thăm Phan Văn Lai tại BV Nhn Dn Gia Định + tiền đi du lịch Bnh Dương cn thừa: 118.000 đ + L Thị Minh Đức gp 500.000 đ chi 2.000.000 đ vo ngy 5-10-2015: thăm L Thanh Hong mổ ph đại tuyến tiền liệt  + Huỳnh Thị Kim Chi gp 2.000.000 đ vo ngy 15-10-2015  4.750.000 đ vo ngy 15-10-2015: phng viếng chồng của  L Thị Long Chu  2.550.000 đ phng viếng thn phụ của  Nguyễn Mạnh Khang).

 

Tnh đến 14-12-2017: quỹ tương tế của lớp c  98.926.915 đồng (chưa kể tiền li tiết kiệm từ ngy 29-10-2016 của sổ 67.855.371 đ do Thng đang giữ):
    * 1 sổ tiết kiệm 12 thng: 67.855.371 đ (đứng tn Nguyễn Văn Thng) mở ngy 29-10-2016  tại Vietinbank (li suất: 6,5%/năm) (Thng giữ sổ)
   * Ti khoản
100867814010   Ngn hng VietinBank (do Đo Thị Hồng Vn đứng tn: 31.071.544 đ

 

     * Ngy 14-12-2017 V khi Bửu đ chuyển 25.071.544 đ đến Đo Thị Hồng Vn (vo ti khoản 100867814010   Ngn hng VietinBank, PGD Nancy, chi nhnh 5 TpHCM)
 Từ 14-12-2017,  V Khi Bửu khng cn giữ tiền quỹ nữa.


 

 

Trang chủ