Trang chủ

Sách điện tử giới thiệu ngày 7-9-2019   (501)    

 

Abdomen

ExpertDDX: Abdomen & Pelvis, 2nd (Federle) 4031p, 2016

Anatomy

Ross & Wilson Pocket Reference Guide to Anatomy and Physiology (Muller) 546p, 2017

Cardiovascular Med.

EKG Plain and Simple (Ellis) 500p, 2012

Cardiovascular Med.

TĂNG HUYẾT ÁP, CƯỜNG GIÁP, BỆNH MẠCH VÀNH

[HỘI NGHỊ TIM MẠCH  MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG, THÁNG 7 NĂM 2019]

274 slides:

 

 1. ệnh Tim Cường Giáp (Nguyễn Thị Nhạn) 35p

   
 2. Cập Nhất Chẩn Đoán & Xử Trí
  Bệnh Tim Thiếu Máu Cục Bộ Ổn Định
  (Nguyễn Thanh Hiền) 36p

   
 3. Evaluation and Management of Right-sided Heart Failure
                                                                  (Phạm Nguyễn Vinh) 35p
 4. New ESC& ESH Guidelines 2018 for the management
                                   of arterial hypertension
  (Vandenbossche) 52p
 5. Tầm Soát Bệnh Tăng Huyết Áp ở Người Việt 2017
                                                                      (Huỳnh Văn Minh) 37p
 6. Tăng Huyết Áp Liên Quan Béo Ph́ (Nguyễn Ngọc Quang) 26p

   
 7. Thuốc Điều Trị Tăng Huyết Áp Có Nguy Cơ Gây Ung Thư Không?
                                                                             (Trần Văn Huyền) 27p
 8. Violent Collision of Antegrade with Retrograde Coronary Flow
  Causing the First Endothelial Injury,
          Starting a Plaque and Breaking the Cap of Vulnerable Plaques

                                                                                 (Thach Nguyen) 26p

Hội nghị đă cập nhật các khuyến cáo mới nhất

của Hội Tim Mạch châu Âu, Hội Tim Mạch Hoa Kỳ,

Hội Tim Mạch Học Việt Nam,

trí tuệ nhân tạo trong tim mạch và y hoc nói chung,

các phương tiện, thuốc mới, các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị tim mạch.

Cardiovascular Med.

TEE Pocket Manual, 2nd (Groban) 219p, 2018

Chest

Chest X Ray in Clinical Practice (Joarder) 201p, 2009

Chest

X Quang Ngực trong Thực hành Lâm Sàng  (sách dịch) 286p, 2017

Contents (phần đầu)    Contents (phần cuối)    Trang mẫu    Tài liệu tham khảo

Clinical Medicine

Clinical Medicine: A Textbook of Clinical Methods and Laboratory Investigations, 4th (Das)

820p, 2013

     Contents     Sample

Clinical Medicine

Kumar and Clark's Clinical Medicine, 9th (Kumar) 1455p, 2017

Dermatology

ABC of Dermatology, 7th (Morris-Jones) 255p, 2019

     Contents    Sample

Dermatology  

Imaging in Dermatology (Hamblin) 532p, 2016

    Contents

Endocrinology

Adrenal Disorders: Physiology, Pathophysiology and Treatment (Levine) 341p, 2018

     Contents

ENT

Clinical Assessment of Voice, 2nd (Sataloff) 777p, 2017

Imaging

TEE Pocket Manual, 2nd (Groban) 219p, 2018

Imaging

Imaging in Dermatology (Hamblin) 532p, 2016

Contents

Imaging

Chest X Ray in Clinical Practice (Joarder) 201p, 2009

Imaging

Diagnostic Imaging: Abdomen, 2nd (Federle) 1295p, 2010

Imaging

ExpertDDX: Abdomen & Pelvis, 2nd (Federle) 4031p, 2016

Imaging

Handbook of Interventional Radiologic Procedures 5th (Kandarpa) 911p, 2016

Imaging

X Quang Ngực trong Thực hành Lâm Sàng  (sách dịch) 286p, 2017

Contents (phần đầu)    Contents (phần cuối)    Trang mẫu    Tài liệu tham khảo

Intensive Care

Oh’s Intensive Care Manual (Bersten) 1629p, 2019

Microbiology

Textbook of Diagnostic Microbiology, 6th (Mahon) 1057p, 2019

Neurology

Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook (Wilson) 627p, 2017

Parasitology

Paniker’s Textbook of Medical Parasitology, 8th (Paniker) 271p, 2018

Pathophysiology

Introduction to Human Disease Pathophysiology for Health Professionals,7th

(Loeffler) 613p, 2020

Pelvis

ExpertDDX: Abdomen & Pelvis, 2nd (Federle) 4031p, 2016

Physiology

Ross & Wilson Pocket Reference Guide to Anatomy and Physiology (Muller) 546p, 2017

Psychology

Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook (Wilson) 627p, 2017

Radiology

Chest X Ray in Clinical Practice (Joarder) 201p, 2009

Radiology

Handbook of Interventional Radiologic Procedures 5th (Kandarpa) 911p, 2016

Radiology

X Quang Ngực trong Thực hành Lâm Sàng  (sách dịch) 286p, 2017

Contents (phần đầu)    Contents (phần cuối)    Trang mẫu    Tài liệu tham khảo

Rehabilitation

Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook (Wilson) 627p, 2017

Spine Med.

Spinal Injection Techniques, 2nd (Theodoridis) 310p, 2019

  

Surgery

Surgical Tips and Skills  (Behan) 332p, 2014

      

Surgery, Plastic

Operative Techniques in Plastic Surgery [3 Volume Set] (Chung) 7732p, 2019

Vascular Med.

Atherosclerosis Pathogenesis and Microvascular Dysfunction (Haverich) 135p, 2019

 

 

Trang chủ