Home

 

Sách điện tử giới thiệu ngày 12-10-2019      (506)    

 

Anatomy

Atlas of Human Anatomy on MRI: Spine Extremities Joints (Singh) 140p, 2011

Anatomy

Weir &Abrahams’ Imaging Atlas of Human Anatomy, 5th (Spratt) 265p, 2017

Anatomy

Imaging Anatomy of the Human Brain: A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures (Borden) 462p, 2016

Cardiovascular Med.

Cardiac Intensive Care, 3rd (Brown) 791p, 2019

Clinical Med.

NEJM Guideline Watch  (New England Journal of Medicine tóm tắt những điểm chính của một số GUIDELINES , 23p, 2019

Dictionary

THUẬT NGỮ DƯỢC HỌC của TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (Anh-Viêt, Việt-Anh) có giải thích (phần mềm) 

Giới thiệu

Emergency Medicine

Textbook of Adult Emergency Medicine, 5th (Cameron) 1068p, 2020

Emergency Medicine

Textbook of Paediatric Emergency Medicine, 3rd (Cameron) 2358p, 2018

Endocrinology

Endocrinology  (Vừa học chuyên môn vừa luyện nghe tiếng Anh)  USMLE Live Stream: First Aid 2019  (Mullick)  mp3 + mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD # 50.000 đ

Hepatology

Autoimmune Liver Diseases: Perspectives from Japan (Ohira) 303p, 2014

Imaging

Atlas of Human Anatomy on MRI: Spine Extremities Joints (Singh) 140p, 2011

Imaging

Weir &Abrahams’ Imaging Atlas of Human Anatomy, 5th (Spratt) 265p, 2017

Imaging

Radiology Illustrated: Chest Radiology (Lee) 284p, 2014

Imaging

Tài liệu Tập huấn cập nhật Kỹ thuật h́nh ảnh X quang, CT, MRI tháng 12/2018

    Cập nhật MRI hệ thần kinh trung ương.

    PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô

   

    Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ vú – những điều cần lưu ư.

    CN. Nguyễn Mạnh Hùng – Khoa CĐHA Bệnh viện K 3

   

    Cộng hưởng từ vú – đánh giá mạch máu và đo thể tích.

    KTV. Lê Duy Đông – Khoa CĐHA Bệnh viện E

   

    Kỹ thuật dựng h́nh CLVT bệnh lư ung thư gan và ư nghĩa lâm sàng.

    KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô

   

    Sơ lược về Y học hạt nhân.

    Ths.Ks. Phạm Thị Len – Trung tâm YHHN và Ung bướu BV Bạch Mai

   

    Kỹ thuật chụp CLVT vùng thanh quản, hạ họng.

    Cn. Nguyễn Quang Trung – Khoa CĐHA – BVĐại học Y Hà Nội

   

    Kỹ thuật chụp, in phim CLVT trong chấn thương bụng kín.

    CN. Bùi Thanh Cao – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Đức

   

    Kỹ thuật và các tiêu chuẩn chụp X quang tuyến vú.

    Cn. Nguyễn Tuấn Dũng – Trung tâm Điện quang – Bệnh viện Bạch Mai

   

    Kỹ thuật chụp CLVT tĩnh mạch chi dưới.

    CN. Vương Minh Huy – Khoa chẩn đoán h́nh ảnh BV S.I.S TP Cần Thơ

   

    Cộng hưởng từ phổ, lựa chọn giá trị TE và ư nghĩa của các đỉnh trong CHT phổ sọ năo.

    KTV. Nguyễn Mạnh Cường – Khoa CĐHA BVĐK tỉnh Hải Dương

   

    Quy tŕnh đào tạo và cập nhật chứng chỉ hành nghề cho KTV các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong.
     Cập nhật hoạt động hội KT ĐQ & YHHN Việt Nam và thế giới 2018     và 2019 .

    Ths. Thái Văn Lộc – Chủ tịch Chi Hội kỹ thuật Điện quang và YHHN Việt Nam.

   

    Các chú ư khi sử dụng thuốc đối quang từ.

    PGS.TS. Bùi Văn Lệnh – Bộ môn CĐHA ĐHY Hà Nội

   

    Cập nhật các phương pháp điều trị ung thư gan nguyên phát bằng điện quang can thiệp

    TS. Lê Thanh Dũng – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Đức

   

    H́nh ảnh X quang và CLVT trong  cấp cứu bụng không chấn thương

    PGS.TS. Trần Công Hoan – Khoa CĐHA Bệnh viện E

   

    Nguyên lư và ứng dụng lâm sàng chuỗi xung DWI

    CN. Vơ Văn Nhật Minh – Công ty Philips Việt Nam

   

    Xu hướng CT ứng dụng căn bản đến nâng cao

    KS. Bùi Nguyên Cảnh – Quản lư CT khu vực Đông Nam Á – GE healthcare

Imagingy

Imaging Anatomy of the Human Brain: A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures (Borden) 462p, 2016

Infectious Diseases

World Journal of Clinical Infectious Diseases, 60p, 2017-2018-2019

Disseminated cryptosporidiosis: Case report and literature review, 7p, 2017,

Gastric Mucormycosis: A Case Report, 4p, 2018,

Is it enough to eliminate hepatitis C virus to reverse the damage caused by the infection,

Is there an association between Helicobacter pylori infection & IBS: A meta-analysis, 10p, 2019,

Leptospirosis: A Clinical Review of Evidence Based Diagnosis: Treatment and Prevention(Lane)7p, 2016,

Platelet indices in neonatal sepsis: A review, 6p, 2017,

Towards the Worldwide Eradication of Hepatitis B Virus Infection, 13p, 2019,

Treatments and Limitations for Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 11p, 2019

 

Intensive Care

Cardiac Intensive Care, 3rd (Brown) 791p, 2019

Intensive Care

Handbook of ICU EEG Monitoring, 2nd (LaROCHE) 484p, 2018

Internal Medicine

High Yield Internal Medicine Review for Step 2 CK & Shelf Exam  (192 minutes  mp3 + mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD # 50.000 đ)

Laboratory Med.

Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists (Pitt) 298p, 2018

Laboratory Med.

Clinical Research in Febrile Neutropenia in Cancer Patients (Klastersky) 25p, 2016

Medical Listening

Endocrinology  (Vừa học chuyên môn vừa luyện nghe tiếng Anh)  USMLE Live Stream: First Aid 2019  (Mullick)  mp3 + mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD # 50.000 đ

Medical Listening

High Yield Internal Medicine Review for Step 2 CK & Shelf Exam  (192 minutes  mp3 + mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD # 50.000 đ)

Medical Skills

Bài Giảng Kỹ năng Y Khoa Cơ Bản (cho SV Y2)  (Cao Văn Thịnh) 259p, 2012

Microbiology

Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists (Pitt) 298p, 2018

Musculoskeletal Med.

Bone [Diagnostic Pathology] 2nd (Nielsen) 482p, 2017

Neurology

Imaging Anatomy of the Human Brain: A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures (Borden) 462p, 2016

Neurology

Handbook of ICU EEG Monitoring, 2nd (LaROCHE) 484p, 2018

Nutrition

Omega-3, Omega-6 & Omega-9  (24 selected articles)

Oncology

Clinical Research in Febrile Neutropenia in Cancer Patients (Klastersky) 25p, 2016

Orthopaedics

Campbell's Operative Orthopaedics, 4-Volume Set, 13th (Azar) 4887p, 2017

Orthopedics

Textbook of ORTHOPEDICS AND TRAUMA, 3rd (Kulkarni) 3661p, 2016

Pathology

Bone [Diagnostic Pathology] 2nd (Nielsen) 482p, 2017

Pathology

Omega-3, Omega-6 & Omega-9  (24 selected articles)

Pediatrics

Textbook of Paediatric Emergency Medicine, 3rd (Cameron) 2358p, 2018

Pediatrics

Rudolph's Pediatrics, 23rd (Kline) 9378p, 2018

Pharmacology

THUẬT NGỮ DƯỢC HỌC của TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (Anh-Viêt, Việt-Anh) có giải thích (phần mềm)

Giới thiệu

Surgery

Kirk's Basic Surgical Techniques (Myint) 258p, 2019

Traumatology

Textbook of ORTHOPEDICS AND TRAUMA, 3rd (Kulkarni) 3661p, 2016

USMLE

Endocrinology  (Vừa học chuyên môn vừa luyện nghe tiếng Anh)  USMLE Live Stream: First Aid 2019  (Mullick)  mp3 + mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD # 50.000 đ

USMLE

High Yield Internal Medicine Review for Step 2 CK & Shelf Exam  (192 minutes  mp3 + mp4 + phụ đề Anh, Việt + transcript: 1 DVD # 50.000 đ)

Home