Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 3 (1980-1983) Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

Danh sch lớp Y3

 

NH

NGUYỄN KIM NH    

BẢY

NGUYỄN VĂN BẢY 8-6-2013

http://youtu.be/pfbVh48sIYk

 

BNH

ĐỖ VĂN BNH

facebook

   

BNG

THN THỊ BNG 8-6-2013

http://youtu.be/GxurIcU3qj4

 

CAM

PH THỊ HỒNG CAM 8-6-201

http://youtu.be/mGC1OmtNcew

 

CHI

HUỲNH THỊ KIM CHI
facebook
2013

 http://youtu.be/ct67mtKV9uQ

 

CHI

NGUYỄN THỊ KIM CHI
 
   

CHI

V THỊ KIM CHI
facebook
2013

http://youtu.be/MNULvz4mAqA

 

CC

BI THỊ KIM CC

 8-6-2013

http://youtu.be/X9jd-E2Gir0

 

DUNG

L THỊ KIỀU DUNG
facebook
2013

http://youtu.be/7opmQYI2pzk

 

DUNG

TRẦN THỊ MỸ DUNG
 
2013

https://youtu.be/mGC1OmtNcew?t=36

 

DUYN

NGUYỄN THỊ THANH DUYN
 

 
8-6-2013

https://youtu.be/Xs5AaXvrVyQ?t=33

 

DŨNG

L TẤN DŨNG
facebook
   

ĐO

NGUYỄN THỊ THANH ĐO    

 

ĐẠT

 

NGUYỄN VĂN ĐẠT 2013

http://youtu.be/6ZerGzLcNzo

 

ĐẶT

NGUYỄN THỊ ĐẶT
facebook
   

ĐIỆP

NGUYỄN THỊ ĐIỆP
facebook
 

 

 

ĐIỀU

ĐON VĂN ĐIỀU
 
2013

http://youtu.be/0dL7RcWr2eg

 

EM

NGUYỄN THỊ EM
 
   

HAI

NGUYỄN THỊ HAI
 
chị của NGUYỄN THANH BNH Y5B  

HẢI

V VĂN HẢI
facebook

2013

http://youtu.be/aIXuoQw0sk4

 

HIỆP

L THỊ HIỆP
facebook
2013

http://youtu.be/EzV7iVOUkZ4

 

HOA

V THỊ KIM HOA 2013 

 http://youtu.be/DFcJEAYSCSk

 

HM

TỪ THỊ HM
 

 
8-6-2013

https://youtu.be/Xs5AaXvrVyQ?t=22

 

HỒNG

PHẠM THANH HỒNG    

HƯNG

NGUYỄN THNH HƯNG 8-6-2013

http://youtu.be/ypdM7Xmigs8 

 

HNG

NGUYỄN HỒNG HNG

8-6-2013

http://youtu.be/2uNSdqBroLo

 
 

HUYỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

   

KỲ

TRẦN THANH KỲ 8-6-2013

http://youtu.be/FNAVypXfR5M

 

LAN

LẠI THỊ BẠCH HOA LAN    

LANG

NGUYỄN THỊ NGỌC LANG  Y3 (1980-1982) NGUYỄN THỊ NGỌC LANG


đ mất v K.
 

NGUYỄN THỊ NGỌC LANG

l chị của NGUYỄN THỊ BCH ĐO (Y5)

 

LƯỢNG

 TRƯƠNG THỊ LƯỢNG

8-6-2013

https://youtu.be/2uNSdqBroLo?t=22

 
 

L

NGUYỄN THANH L
 

 
8-6-2013

http://youtu.be/Xs5AaXvrVyQ

 

MO

 NGUYỄN TẤN MO 8-6-2013

 http://youtu.be/JqZDmdA6dXc

 

MƯỜI

TRẦN THỊ MƯỜI    

NGA

PHNG THỊ NGA 8-6-2013

http://youtu.be/bwfWENmjsLE

 

NGỌC

NGỌC  

NGUYỆT

NGUYỄN THỊ NH NGUYỆT

8-6-2013


 http://youtu.be/MJ8rIg8PnrA

 

 

NGUYỆT

 

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT:

 
8-6-2013

http://youtu.be/04xPLxzIyS8

 

OANH

HỒ KIM OANH
facebook
2013

http://youtu.be/ct67mtKV9uQ

 

PHƯƠNG

U VĂN PHƯƠNG
 

 
8-6-2013

https://youtu.be/Xs5AaXvrVyQ?t=26

 

PHỐ

NGUYỄN THỊ NGỌC PHỐ
facebook
8-6-2013

http://youtu.be/BFKHijNneV0

 

PHỤNG

ĐẶNG KIM PHỤNG

 

 


facebook

8-6-2013

https://youtu.be/Xs5AaXvrVyQ?t=30

 

QUANG

PHAN THỊ QUANG
facebook
8-6-2013

http://youtu.be/KyBxPwj3k6c

 

SƠN

TRẦN THỊ TUYẾT SƠN
facebook
8-6-2013

http://youtu.be/eU2qkbfoL50

 

Lớp ph

 

SƠN

TRẦN THANH SƠN

facebook
 

8-6-2013

http://youtu.be/b6aW_aJZWo4

 

TAM

NGUYỄN THỊ TM


facebook
8-6-2013


http://youtu.be/H9xElxuzsM0

 

TM

ĐO THỊ TM 8-6-2013

http://youtu.be/j1jiHeNP9bM

 

THẤT

CHU KIM THẤT    

THỂ

L VĂN THỂ 8-6-2013

http://youtu.be/yAXuSqEqDig

 

THY

NGUYỄN THỊ THANH THY    

THY

TRẦN THỊ THY 8-6-2013

http://youtu.be/mGC1OmtNcew

 

THY

NGUYỄN THỊ THU THỦY    

TIẾN

TRẦN THIỆN TIẾN CTCS Dầu Tiếng  

TƯƠI

NGUYỄN THỊ TƯƠI     8-6-2013

http://youtu.be/YhTSklnGM8c

 

TRỨ

PH NGỌC TRỨ
facebook
Lớp trưởng YA3

(sau NGUYỄN VĂN NGỌC)

 

0918-0902-18

  T    

T

L VĂN T 8-6-2013

http://youtu.be/zSXgK5NqkGM

 

VN

NGUYỄN THU VN Lớp ph đời sống  

VN

V VĂN VN    

VINH

NGUYỄN KIM VINH 8-6-2013

 http://youtu.be/CO9jeaOnwQE

 

XUYẾN

 

PHẠM THỊ HỒNG XUYẾN

 

8-6-2013

https://youtu.be/2uNSdqBroLo?t=28

 
 

YN

NGUYỄN THẾ YN 8-6-2013

http://youtu.be/r3nmN4MW6ms

 

YẾN

NGUYỄN THỊ PHI YẾN
facebook
   

 

L THỊ HIỆP, ĐẶNG KIM PHỤNG, TRẦN THỊ TUYẾT SƠN, NGUYỄN THỊ LƯƠNG

 

VN (YA3)