Website của
cựu sinh vin y khoa SG-TPHCM kha 1971-1977

(do V KHI BỬU thực hiện)
 

Neu khong doc dung dau tieng Viet, click VIEW, click Encoding, select Western (ISO-8859-1)

Trang chủ >  Thư gin > Ảnh vui

* I'm not selling sex (Cảm ơn bạn Phạm Don Luyện giới thiệu)

* Gi Bnh Định (Cảm ơn bạn Điền Ha Lễ giới thiệu)

* Chu kỳ của đn ng

* Ngy tận thế (Cảm ơn bạn Tn Dũng, cựu học sinh Tăng Bạt Hổ, giới thiệu)

* Ảnh vui: babies

* Cảnh co (Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trị - cựu học sinh Trường trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn Bnh Định - giới thiệu)

* Chỗ tr mưa l tưởng (Cảm ơn bạn Điền Ha Lộc - cựu học sinh Trường trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn Bnh Định - giới thiệu)

* Cầu Đuổi... (Cảm ơn bạn Điền Ha Lộc - cựu học sinh Trường trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn Bnh Định - giới thiệu)

* Chỗ tr mưa l tưởng (Cảm ơn bạn Điền Ha Lộc - cựu học sinh Trường trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn Bnh Định - giới thiệu)

* Nng qu ha đin (Cảm ơn bạn Điền Ha Lộc - cựu học sinh Trường trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn Bnh Định - giới thiệu)

* Ở Pleiku, người ta khng được mặc quần o (kể cả quần o lt) từ 7g đến 21 giờ khi ra đường!  (Cảm ơn bạn Điền Ha Lộc - cựu học sinh Trường trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn Bnh Định - giới thiệu)

* Một kiểu "soutien"

* Yoga & Drinking  (Cảm ơn bạn Huỳnh Hồng Long giới thiệu) 

* Ko cy cảnh

* Maths (animated) (Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trị - cựu học sinh Trường trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn Bnh Định - giới thiệu)
 

* Ảnh vui 1:  Hng hổ dẫn đầu, Tranh thủ trong lc giải quyết nỗi buồn, Biện php đối ph khi phải chp phạt.
  
   Ảnh vui 2

* Chữa răng khỏi cần thuốc t (Cảm ơn bạn Phng Đắc Chung giới thiệu) 

* Ảnh Ấn Độ (do Nguyễn Khắc Dụng chuyển tiếp)

*
Những biển hiệu đặc biệt

* Những ph nhm thứ thiệt (Cảm ơn bạn Đo Thị Bp giới thiệu) 

* Kiểu giao thng chỉ c ở Việt Nam