Trang chủ > Thư gin > m nhạc > Nhạc xưa

Đm M LinhNhạc: Văn Giảng - Lời: V Phương Tng Canh di ta ngồi trong rừng cy vang m hồn thin thu. Trời vắng hồn lắng tiếng sơn h trong gi h: "Ai thấy chăng xưa hng cường? Ai thấy chăng nay xiềng cm, đằng đằng nặng hận th? Ai đắp non sng trường tồn? Ai kết ln dn ti hng Xua tan giặc Đng Hn. Xua tan giặc xm lấn?" Ta cng chung lng mong ngy vang danh thơm dng oai linh, Thề quyết rn ch qut qun th đang cướp nước Ta chu con dn Việt hng, nơi M Linh ta trng phng Đồng lng nguyền vẫy vng Ta chiến binh đang thề nguyền, quanh ch thin nung lng bền Gian nguy cng hăng ch, xung phong chờ đến ngy. Ai v nước? Ai thề ước? Ta xung phong nguyền dng thn hin ngang Nguyện đấu tranh xua tan qun Đng Hn Ai trung thnh? Ai liều mnh? Thề hy sinh, thề tung honh hin ngang Thề kin trung chiến đấu, thế chiến thắng! Canh di ta ngồi mơ ngy đi xng pha ginh non sng Ngời chi bừng nh sng tươi hồng hăng ch nng Quanh nh thing reo bng bng. Ta nắm tay ca trầm hng Hẹn ngy rạng Lạc Hồng, Mơ xuất qun đi rập rng, mơ qut tan qun bạo tn Xua tan giặc Đng Hn. Xua tan giặc xm lấn.

Hợp ca Đi pht thanh Si Gn: http://kiwi6.com/file/rl0oiqu6s7 hay http://www.mediafire.com/?2sh3e55pg0b1568

Trang chủ > Thư gin > m nhạc > Nhạc xưa