Trang chủ > Thư gin > m nhạc > Nhạc xưa

Đon Lữ Nhạc
Đỗ Nhuận


Ra đi khắp nơi xa vời Gi bốn phương, ka gi bốn phương o o cuốn l rơi Người đi khc nhạc chơi vơi Rắc khắp nơi, ka rắc khắp trời Vang vang khc nhạc say đời H h, h h! Hy nhớ vết xưa tn ph Đu, đu ? Ai biết lũ chim về đu H h, h h ! Cất tiếng ht ln cười ph , ! Ka c bng chim hải hồ X x x, hồ h h h ! Khi ta ra đi ti đn mang ln trn vai Cất tiếng ht vang trời my, t tiếng gi ru ngn cy Giờ bước chn đi khi lửa bập bng đy đ đ Hỡi lữ khch khi người đi Cất tiếng ht qun sầu bi ! Đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi... ln cht vt gc ni Reo, h reo, h reo, h reo, h reo... ta đứng đn gi mới Đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi... khi sng gi cuốn tới Ơi, h ơi, h ơi... Giang hồ, hồn ta dng cao chơi vơi. Ra đi khắp nơi xa vời Gi bốn phương, ka gi bốn phương o o cuốn l rơi Người đi khc nhạc chơi vơi Rắc khắp nơi, ka rắc khắp trời Vang vang khc nhạc say đời H h, h h! Hy nhớ vết xưa tn ph Đu, đu ? Ai biết lũ chim về đu H h, h h ! Cất tiếng ht ln cười ph , ! Ka c bng chim hải hồ.
Ban Thăng Long ht     http://www.mediafire.com/?ymee9g2wv4ls4lt
Mạnh Pht ht trong đĩa Philips  http://www.mediafire.com/?1kgmraat7w4dnji

Trang chủ > Thư gin > m nhạc > Nhạc xưa