Trang chủ > Thư giăn > Âm nhạc > Nhạc xưa

Tiếng C̣i Trong Sương Đêm
Sáng tác của Lê Trực, do Ngọc Hà hát trong đĩa Việt Đông

Trích Hồi Kư Phạm Duy: "Khi mới thành lập năm 1946, Đài Pháp-Á chưa có nhiều ca nhạc sĩ cộng tác. Chỉ mới có ban nhạc Trần Văn Lư với vài ca sĩ như Thu Hồ, Mạnh Phát, Minh Diệu, Thu Thu... Đài thiếu ca sĩ đến nỗi có một hôm, tới giờ phát thanh, Trần Văn Lư phải nhờ cô thông dịch viên Ngọc Trâm vào studio hát, rồi cô trở thành ca sĩ thực thụ và đổi tên là Minh Trang. Dần dần, số ca sĩ tăng lên, về phía nữ, có thêm Ngọc Hà, người t́nh của Lê Trực. " Lê Trực tức là nhạc sĩ Hoàng Việt, nổi tiếng với những bài Lên Ngàn, Lá Xanh, Nhạc Rừng, T́nh Ca...
http://kiwi6.com/file/6k640ksd4z   hay http://www.mediafire.com/?3je1uksju7hel91

Trang chủ > Thư giăn > Âm nhạc > Nhạc xưa