Phim vui: What is he doing.flv   Tải về (1,35 MB)

Bạn có thể xem .flv bằng VLC Player hoặc Mediacope

 

Thơ vui:

Ngày xưa…..Ngày nay…

Ngày xưa sung sức th́ nghèo,

Bây giờ rủng rỉnh th́ teo mất rồi

Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,

Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.

Ngày xưa sức mạnh như trâu,

Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.

Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,

Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.

Ngày xưa như sắt như đồng,

Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.

Bây giờ như cải muối dưa,

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.

Trải qua một cuộc bể dâu.

Ôi thời oanh liệt c̣n đâu nữa mà ...

Nay mai về với Ông Bà,

Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân