Trang chủ > Vui sống


Nôm na đơn giản mà hay !

Sống một kiếp, b́nh an là được .
2 bánh 4 bánh, đi được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu người đẹp, dễ coi là được

Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, ḥa thuận là được
Ông xă về trễ, miễn về là được.
Bà xă càu nhàu, chăm lo là được.

Khi con c̣n nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.
Sau khi trưởng thành, ngoan ngoăn là được.
Nhà to nhà nhỏ, có chỗ ở là được.

Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền năo, biết xả là được.
Kiên tŕ cố chấp, biết bỏ buông là được
Sống một kiếp người, b́nh an là được.

Không phải có tiền, muốn ǵ cũng được.
Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh。
Ai đúng ai sai, Trời biết là được.
Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
Có rất nhiều việc, nh́n xa trông rộng
Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt
Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt

Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,
Vẫn c̣n chưa hiểu, xem lại 2 lần,
....2 lần chưa hiểu, coi như đă hiểu.

 
(Cảm ơn bạn Bích Huyên chuyển tới)