Trang chủ > Xem nh, xem đường trn đất Mỹ

G địa chỉ nh (v dụ: 3667 Arlington avenue Riverside, CA 92506, USA) vo khung tm kiếm của Google:

 

Click Tm với Google.

 Ta sẽ thấy 1 bản đồ. Hy click vo bản đồ đ.

 Ta sẽ thấy:

 R chuột vo hnh ngi nh sẽ thấy: "Chế độ xem phố". Hy click vo đ:

Click dấu tro (X) ở vị tr số 1, v dấu tam gic ở vị tr số 2.

Nhấn F11 để mở rộng mn hnh (nhấn F11 lần nữa sẽ trở lại như cũ).

 

 R chuột vo chữ N trn vng trn ở gc tri để xoay hnh 360 độ

 

Ta cũng c thể xoay 360 độ bằng cch trỏ chuột vo mn hnh, giữ chuột tri v ko r theo thch.

Muốn "du hnh" theo con đường th click vo mũi tn hiện ra khi ta đưa trỏ vo con đường ấy.

Khi r chuột vo 1 con đường, ta sẽ thấy 1 hnh bầu dục hiện ra,

nếu click chuột phải, hnh sẽ đi tới (giống như ta li xe).

 

Ta c thể dng chuột để tham quan đường phố, nh cửa (dĩ nhin l chỉ xem được bn ngoi ngi nh) của nước Mỹ.

Chc cc bạn mi mi vui khỏe.

Trang chủ